Ανοιγόμενα μοτέρ

 

Ανοιγόμενα μοτέρ για ανοιγόμενες αυλόπορτες μέχρι 8m πλάτος και βάρους έως 500kg.

Σταματούν αυτόματα σε περίπτωση αντίληψης εμποδίου κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η αυλόπορτα μπορεί να ανοίξει χειροκίνητα. Όλοι οι μηχανισμοί είναι σχεδιασμένοι σύμφωνα με τα ευρωπαικά πρότυπα ασφαλείας. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τραυματισμού καθώς το σύστημα εντοπισμού εμποδίων σταματά άμεσα κάθε κίνηση.

Aνοιγόμενα μοτέρ RADIUS PUJOL

Προτείνουμε λύσεις για να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη. Όλα μας τα μοτέρ είναι κατασκευασμένα με class F υλικά, πράγμα που συνεπάγεται χαμηλό επίπεδο θορύβου, χαμηλή κατανάλωση ισχύος και αυξημένη διάρκεια ζωής.

Αυτόματοι μηχανισμοί ανοιγόμενων θυρών.
Λειτουργία με τηλεχειριστήριο ή σταθερό διακόπτη.
Μηχανισμοί (μπράτσα) για πόρτες μήκους 8m και βάρως έως 500kg.
Δυνατότητα προσαρμογής φάρου επισήμανσης λειτουργίας.
Προσαρμογή (υποχρεωτική) φωτοκυττάρων ασφαλείας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του μηχανισμού ανοιγόμενης πόρτας, είναι ότι θα πρέπει τα φύλλα της πόρτας να λειτουργούν εύκολα και ελεύθερα χειροκίνητα και οι μεντεσέδες να είναι σε καλή κατάσταση.

 

Τα ανοιγόμενα μοτέρ για αυλόπορτες περιλαμβάνουν

Πρακτικό σύστημα ξεκλειδώματος (απασφάλισης) με το δικό του συγκεκριμένο κλειδί.
Ψηφιακή μονάδα ελέγχου (ηλεκτρονική πλακέτα), αποτέλεσμα έρευνας επικεντρωμένο στις πιο απαιτητικές ανάγκες λειτουργίας.
Λειτουργία αποφυγής εμποδίων: επιτρέπει τη ρύθμιση του αισθητήρα εμποδίων με ευαισθησία έως 10 επίπεδα.
Επιβράδυνση πόρτας στην περιοχή κλεισίματος – ανοίγματος ώστε να αποτρέπεται ο θόρυβος και οι αναπηδήσεις.
Ομαλή λειτουργία: κάθε κίνηση, του κινητήρα εκτελείται με διαρκή επιβραδυνόμενη ή επιταχυνόμενη φάση.